Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša


EŽK

Cisco Webex Meetings adresy miestností učiteľov pre online vyučovanie [pdf]

ALF kód školy: zschlebnice

ZŠ s MŠ Chlebnice

Aktuality:

09.04.2021 Oznam rodičom: Organizácia vyučovania od 12.04.2021 [pdf]

16.03.2021 Oznam o zápise detí do 1. ročníka [pdf]
Elektronická prihláška [tu]
Žiadosť o prihlásenie žiaka do ŠKD [doc]
Žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole [docx]

15.02.2021 Zápis detí do materskej školy: Oznam o zápise - pdf

05.02.2021 Potvrdenia o návšteve školy bez nutnosti osobného stretnutia v škole [pdf]

28.08.2020 Oznam školskej jedálne na školský rok 2020/2021 [pdf]

25.08.2020 Oznam o o poplatkoch v materskej škole a v školskom klube detí od 1. septembra 2020 [pdf]


Aktivity:

marec 2021 Deň vody

marec 2021 Chemická olympiáda

marec 2021 Marec - mesiac kníh

február 2021 Zdravá výživa v ŠKD

február 2021 Februárová zima

február 2021 Poďakovanie za dezinfekciu a dar pre žiakov

február 2021 Medzinárodný deň materinskej reči

január 2021 Vzdelávame sa on-line

január 2021 Piráti v ŠKD

január 2021 Olympiáda v anglickom jazyku

január 2021 Keby som bol/a spisovateľ/ka

december 2020 MIKULÁŠ

december 2020 Predvianočná atmosféra u štvrtákov

december 2020 List Ježiškovi

december 2020 Adventný čas

december 2020 Mikuláš nezabudol ani na školákov

december 2020 Olympiáda v slovenskom jazyku

december 2020 Práce žiakov počas dištančního vzdelávania

december 2020 Nahrávka k vianociam

december 2020 Školské kolo PYTAGORIÁDY


Kontakt:

ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 Chlebnice

Telefón:
043 / 589 43 62
043 / 582 39 59

E-mail:
zschlebnice(slimáčik)gmail(bodka)com

Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Oklapková


Poznámka: Pôvodné školské stránky http://www.zschlebnice.szm.sk/ (do septembra 2005) sú premigrované zo szm tu: http://szm.zschlebnice.sk/.